ADUAN BOLEH DISALURKAN SECARA BERTULIS DENGAN CARA BERIKUT :

Menggunakan Peti Aduan Salah Laku yang diletakkan di Kaunter Pertanyaan Ibu Pejabat Majlis Bandaraya Petaling Jaya

ATAU

Dengan menulis surat kepada:

Ketua Unit Aduan Salah Laku
Majlis Bandaraya Petaling Jaya
Peti Surat 8742
Pejabat Pos Kelana Jaya
46796 Petaling Jaya
Selangor Darul Ehsan