Top-Banner
Statistik Denggi Mingguan dan Bulanan

Statistik kes demam denggi Kebangsaan, Selangor dan Majlis Bandaraya Petaling Jaya.

Kes Denggi Harian

Soalan lazim yang dikemukakan dan info demam denggi secara ringkas.

Akta DDBIA 1975

Kempen dan gotong-royong yang sedang dijalankan.

Sedar Program dan Kempen

Peruntukan undang-undang Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975.

Berita Terkini

Penglibatan masyarakat dalam menubuhkan pasukan mencari dan memusnah Aedes (SEARCH & DESTROY AEDES RANGERS) dan menjalankan aktiviti pencegahan dan kawalan denggi.

Kakitangan

Senarai nama kakitangan Unit Kawalan Vektor yang terlibat dalam aktiviti kawalan denggi.